Gheskiere Paul - Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut - Mental Coach

Werkwiijze
Back

Vooraf.
Om een psycholoog te raadplegen is een doorverwijzing van een arts niet nodig. Je moet wel opletten dat je een "erkend" psycholoog raadpleegt. Hiervoor surf je naar de website : http://www.psychologencommissie.be/nederlands/pagina.htm. Indien de psycholoog op deze lijst voorkomt, dan kan je zeker zijn van een wetenschappelijke en deontologische verantwoorde aanpak. Niet alle "psychotherapeuten" zijn psycholoog : zij volgden geen universitaire opleiding in de psychologie. Je vindt ze dus niet terug in de lijst van de erkende psychologen.

Als erkend psycholoog ben ik gebonden door het beroepsgeheim en respecteer ik de deontologie van de psycholoog.

Werkwijzen
Je kan kiezen :
1. Consultaties in mijn praktijk (meest voorkomend) of aan huis.
2. Coaching via email, telefoon of Skype

1. Consultaties in mijn praktijk of aan huis

1.1.Consultaties in mijn praktijk
Hier beschrijf ik de werkwijze die ik volg wanneer je bij mij komt in mijn praktijk.
In het intakegesprek wordt zorgvuldig ingegaan op je klachten of problemen. We proberen samen met jou op een rij te zetten waar je aan wil werken en welke wijze van behandeling daar het beste bij aansluit. Dit eerste gesprek duurt driekwart tot één uur.

Ik werk samen met huisartsen en andere hulpverleners. Zij kunnen je verwezen hebben of het advies gegeven hebben om contact met mij op te nemen. Ook kan je hiertoe zelf het initiatief nemen. In mijn praktijk kan je voor individuele en partnerrelatie-consulten terecht, incidenteel kunnen ook consulten plaatsvinden met meerdere personen (bijv. meerdere gezinsleden). Ik richt me niet op het begeleiden van kinderen. Het begeleiden van ouders bij opvoedingsproblemen reken ik wel tot mijn taakgebied. Ook begeleiding van jongeren behoort tot de mogelijkheden

In de eerste gesprekken wordt samen met jou gepraat over je klachten, persoonlijkheid, leefomstandigheden, jeugdervaringen, je partner en andere zaken die voor het goed begrijpen van jou en jouw klachten nodig zijn. Aan de hand van het beeld wat uit de gesprekken naar voor komt, wordt er met jou een stappenplan uitgestippeld over de aanpak van de klachten en welke veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je wil veranderen. Mijn begeleiding en behandeling richt zich op het bereiken van haalbare veranderingen. Deze kunnen betrekking hebben op:
· innerlijke belevingen: bijv. verminderen of leren omgaan met angsten, onverwerkt verdriet, dwanggedachten, twijfels, minderwaardigheidsgevoelens, te weinig zelfvertrouwen, depressieve toestanden, assertiviteitsproblemen, stress, trauma's, burn-out, ...
· omgang met anderen: bijv. partner (relatie- en seksuele problemen, jaloezie, langdurige ziekte van de partner,...), communicatieproblemen met collega's en chefs, verstoorde werkrelaties, (schoon)ouders; ...
· het nemen van belangrijke beslissingen: zoals het veranderen van beroep, partner, levensinstelling e.d..
· lichamelijke stoornissen waarvoor bij medisch onderzoek geen oorzaak werd vastgesteld (pijnen, spanningsklachten, energietekort, slaapstoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen zoals erectieproblemen, gemis aan libido, vaginisme ..)


Soms kan het nodig zijn belastende ervaringen of gebeurtenissen uit je verleden te verwerken. Dit gebeurt alleen indien het nodig is en in overleg. In andere situaties kan het zinvol zijn om oefeningen te doen om je zelfstandigheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten. Soms kan het ook zinvol zijn om één of meerdere gesprekken samen met jouw partner te komen om ook diens visie en ervaringen bij de therapie te betrekken. Bij relatieproblemen is dit laatste vanzelfsprekend. Vaak zijn klachten signalen dat je innerlijke groei gestagneerd is. In therapie kan dan getracht worden die blokkades te verminderen door erover te praten, door therapie en door oefeningen (ook thuis).

Na verloop van enige gesprekken stel ik, zo gewenst, een korte rapportagebrief op gericht aan je(huis)arts. Hierin staan de bevindingen uit eerste gesprekken met eventueel het opgestelde therapieplan. Aan het eind van de behandeling stel ik een korte eindrapportage op, waarin de behandeling en de resultaten aan de hand van het therapieplan centraal staan. Alleen met goedkeuring, zal ik de rapportagebrieven aan je huisarts sturen. Wanneer je geen prijs stelt op rapportage of op toezending aan de huisarts, kan je dit aan mij meedelen.

In therapie zijn, kan veel van je vragen. Je zal merken dat niet alleen de psycholoog belangrijk is, maar vooral ook jouw eigen motivatie en inzet. Het veranderingsproces zal veel van je eigen werkzaamheid en geduld vragen om vertrouwen in jezelf te krijgen. Ik zal trachten je zoveel mogelijk te stimuleren zelf je houding te veranderen in een richting die bij je past en waarin je zich goed voelt. Het kan enige tijd duren voor je daar profijt van ondervindt. Ook is het mogelijk dat gedurende de therapie jouw klachten tijdelijk toenemen. Het beëindigen van de therapie is een belangrijke fase. Vaak duurt deze fase een aantal gesprekken, waarbij de frequentie al wordt verminderd.
Je kan ten alle tijde aangeven te willen stoppen met de behandeling, ik zal deze keuze respecteren

1.2. Consultaties aan huis.
Indien je een bijzondere reden hebt, kan een huisbezoek aangevraagd worden. Hierbij beperk ik mij tot Harelbeke en de aangrenzende deelgemeenten : Stasegem, Bavikhove,Beveren-Leie, Deerlijk, Zwevegem, Kortrijk en Kuurne. Voor een huisbezoek wordt een meerprijs aangerekend: 8 € per kwartuur verplaatsingstijd.

2. Coaching via email, telefoon of Skype-to-skype.
Coaching is geen therapie, wel begeleiding.Voor gerichte adviezen over zorg, een probleem of een levensvraag, kan 'Personal-Coaching" je veel steun betekenen. Mijn doel is met jou snel en effectief te zoeken naar de juiste richting. Deze vorm van begeleiding vervangt een face to face psychotherapie niet. Deze vorm van begeleiding verloopt per email, telefonisch of via Skype
Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom mensen deze vorm van ondersteuning verkiezen: - je bent ziek of je verblijft in een kliniek - je blijft in grote mate anoniem - je maakt kennis met wat coaching, eventueel therapie, voor jou kan betekenen - je kan steeds beslissen tot een praktijkbezoek - je hoeft echt niet ziek te zijn om een advies te vragen...
Er zijn echter ook nadelen aan verbonden: - je hebt geen face to face contact - het gaat moeilijker om vertrouwen op te bouwen - het kan niet voor alle soorten problematieken, zeker niet in crisissituaties of bij gevoelens van zelfdoding.

2.1. Coaching via email
- Je stuurt mij een email waarin je je vragen,je zorgen en je problemen voorlegt
- Van zodra je betaling in mijn bezit is, ontvang je zo spoedig mogelijk een antwoord op het gestelde probleem.
- Het aantal e-mails is beperkt tot 5.

2.2. Coaching via telefoon

Na je betaling, neem ik telefonisch contact met je op om een telefonische afspraak vast te leggen. Zo'n gesprek kan tot 45 minuten oplopen. Je belt me dan ook op het gestelde tijdstip.

2.3. Coaching via Skype-to-skype.
Hiervoor moet je over een webcam en een micro besschikken en het programma Skype geinstalleerd hebben. Je stuurt mij een berichtje waarin je meldt dat je een Skype gesprek wilt voeren, je deelt je Skype-name mee en je regelt je betaing. Ik bel je dan op het afgesproken ogenblik. Ook dit gesprek kan tot 45 minuten duren.

Betaling
Een gewone consultatie in mijn praktijk wordt cash betaald na elke consultatie. Ik beschik niet over bancontact.

Bij consultatie per email, telefoon of Skype, betaal je vooraf 40 € . De betalin gebeurt per overschrijving op rekening  BE90 6528 3760 9432 van Gheskiere Paul met vermelding ofwel coaching email' ofwel coaching + je telefoonnummer', ofwel coaching Skype. Van zodra je betaling mij bereikt, neem ik zo spoedig mogelijk met je contact op. Indien ik meen dat deze vorm van begeleiding niet geschikt is maar een persoonlijk consult in mijn praktijk noodzakelijk is, zal ik de coaching niet opstarten ofwel zal ik de coaching beëindigen.

Goede afspraken maken goede vrienden.
Een consultatie duurt driekwartuur. Wie een langere consultatie wenst, (bvb. anderhalf uur) vraagt dit vooraf. De kostprijs wordt in verhouding berekend. Een individuele consultatie kost 40€ voor driekwartuur. Een relatietherapie (2 personen) kost 45 € voor driekwartuur. Ik engageer mij om zo stipt mogelijk de afspraak na te komen. Kom tijdig en respecteer de voorziene gesprekstijd. Verwittig liefst 24 uur op voorhand als U niet op de afspraak kunt aanwezig zijn. Bij afwezigheid zonder verwittigen zal U de consultatie worden aangerekend per factuur. Mocht ikzelf afwezig zijn, is de volgende consultatie kosteloos.Te laat op een telefonische afspraak geeft geen extra tijd op het einde. Bij annulatie 24 uur voor de afspraak, heb je recht op een vervangende afspraak.