Therapie
Back
Gheskiere Paul - Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut - Mental Coach

In therapie wordt uitsluitend van wetenschappelijk verantwoorde methoden gebruik gemaakt. Ook laat ik mij leiden door de voorschriften van de deontologische code van psychologen uitgewerkt door de Belgische Federatie van Psychologen en door de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Al naar gelang de diagnose worden verschillende therapieŽn toegepast:

* gedragstherapie: Hierbij doet men ongewenste gedragingen en emoties verdwijnen of veranderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag
* gezinstherapie: is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen opnieuw meer bevrediging in hun gezinsleven kunnen vinden.
* psychoanalyse: om meer zicht te krijgen in de oorzaken van verschillende psychische symptonen via het onderbewuste. Deze therapie wordt minder toegepast.
* rationeel-emotieve therapie
* realiteitstherapie: problem-solving van het hier en het nu
* relatie- en sekstherapie
* systematische desensitisatie: Door de cliŽnt telkens weer bloot te stellen aan het voorwerp van zijn angst terwijl men hem een aan angst tegengestelde emotie zoals ontspanning laat ervaren, tracht men de cliŽnt de fobie af te leren.
* cognitieve therapie waarbij men inzicht verkrijgt in onbewuste emoties en drijfveren.

Soms worden ondersteunende energietechnieken toegepast zoals:

* hypnotherapie
* relaxatietherapieŽn
* haptotherapie
* elektroacupunctuur 

.