Gheskiere Paul - Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut - Mental Coach

Relatieproblemen
Back

RELATIEPROBLEMEN

Relatiegeluk vormt een belangrijke pijler in het leven. Het welzijn van de mens wordt er in sterke mate door bepaald. Diverse factoren bevorderen dit geluk. Een goede communicatie behoort daar zeker toe. Door een goede communicatie kan worden vermeden dat conflicten ontaarden in een grimmige strijd en ontstaan eventueel nieuwe mogelijkheden binnen de relatie. Openheid in communicatie schept de mogelijkheid van persoonlijke groei van beide partners. Partners die geen steun bij elkaar vinden om belangrijke dingen voor zichzelf te realiseren, voelen zich soms gevangen in hun relatie. Dit persoonlijk onbehagen in de relatie begint vaak met het feit dat partners geen overeenstemming vinden over de verdeling van de huishoudelijke taken. Een taakverdeling waarbij beiden zich goed voelen is belangrijk voor het welslagen van de relatie.
De partnerrelatie is geen eiland in de samenleving. De relatie is ingebed in een netwerk van sociale relaties. Dit netwerk is niet zonder invloed op de relatie tussen de partners: talrijke externe omstandigheden beïnvloeden haar. Het verlies van werk bijvoorbeeld brengt onvoorziene veranderingen met zich mee in de materiële situatie van de partners en kan een weerslag hebben op de kwaliteit van de partnerrelatie zelf. Tegenslagen stellen de relatie op de proef. De relatie moet sterk zijn om moeilijkheden te kunnen trotseren. Maar uit het overwinnen van tegenslagen kunnen partners leren. De relatie kan er rijker door worden. De kijk op wat in het leven belangrijk is kan erdoor veranderen. Partners leren elkaar beter begrijpen en komen dichter bij elkaar te staan. Er komen nieuwe mogelijkheden om de relatie intenser te beleven.
Heel wat tegenslagen kunnen partners in hun relatie treffen: relationele problemen, moeilijkheden van materiële en financiëleaard, maatschappelijke moeilijkheden, problemen met de gezondheid, overlijden.
Meer hierover kunt u lezen in mijn boeken.

 

HOE VERLOOPT EEN RELATIETHERAPIE ?

 • We starten met een intakegesprek waarbij doorgaans beide partners aanwezig zijn.
 • Daarop wordt met elk van de partners een individueel gesprek gepland.
 • Vervolgens worden de partners samen uitgenodigd voor een feedbacksessie, waarin de conclusies van voorgaande gesprekken worden besproken, en waarbij op basis daarvan een therapie of behandelingsplan wordt voorgesteld. Dit plan wordt samen met de partners besproken, geëvalueerd en eventueel aangepast.
 • Dan gaat de therapie verder. Dit gedeelte kan 8 tot 12 gesprekken inhouden, meestal telkens om de twee weken. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen hier besproken worden.
 • Indien nodig zal nadien de therapie nog verder gezet worden, eventueel kunnen er opvolgingsgesprekken gepland worden..

Je partner wil niet mee komen:  Je kan natuurlijk ook individueel aan je relatieproblemen werken, bv als de andere partner toch niet mee wil. Je kan in zo'n gesprekken toch stilstaan bij wat je dwars zit en samen met de psycholoog bespreken wat je er kan aan doen. Vroeg of laat kan men dan nog proberen de partner erbij te betrekken.

U KUNT BIJ MIJ TERECHT VOOR therapie en begeleiding bij :

 • Problemen bij het aangaan van een partnerrelatie
 • Problemen bij het uitbouwen van een partnerrelatie
 • Communicatieproblemen
 • Seksuele problemen
 • Geweld binnen de relatie
 • Ontrouw
 • Dreigende scheiding