Gheskiere Paul - Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Online - coaching
Back

Je hebt de keuze:

- consultaties in mijn praktijk (psychotherapie)

 

- online-coaching.

 

Hier beschrijf ik de werkwijze die ik volg wanneer je bij mij komt in mijn praktijk.

In het intakegesprek wordt zorgvuldig ingegaan op uw klachten of problemen. We proberen samen met u op een rij te zetten waar u aan wilt werken en welke wijze van behandeling daar het beste bij aansluit. Dit eerste gesprek duurt driekwart tot één uur.

Ik werk samen met de huisartsen en andere hulpverleners. Zij kunnen u verwezen hebben of het advies gegeven hebben om contact met mij op te nemen. Ook kunt u hiertoe zelf het initiatief hebben genomen. In mijn praktijk kunt u voor individuele en partnerrelatie-consulten terecht, incidenteel kunnen ook consulten plaatsvinden met meerdere personen (bijv. meerdere gezinsleden). Ik richt me niet op het begeleiden van kinderen. Het begeleiden van ouders bij opvoedingsproblemen reken ik wel tot mijn taakgebied. Ook begeleiding van jongeren behoort tot de mogelijkheden.

In de eerste gesprekken wordt samen met u gepraat over: uw klachten, persoonlijkheid, leefomstandigheden, jeugdervaringen, je partner en andere zaken die voor het goed begrijpen van u en uw klachten nodig zijn. Aan de hand van het beeld wat uit de gesprekken naar voren komt, wordt er met u een stappenplan uitgestippeld over de aanpak van de klachten en welke veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn. Uiteindelijk bepaalt u zelf wat u wilt veranderen. Mijn begeleiding en behandeling richt zich op het bereiken van haalbare veranderingen. Dit kan betrekking hebben op:

  • innerlijke belevingen: bijv. verminderen of leren omgaan met angsten, onverwerkt verdriet, dwanggedachten, twijfels, minderwaardigheidsgevoelens, te weinig zelfvertrouwen, depressieve toestanden, assertiviteitsproblemen, stress, trauma's, burn-out, ...
  • omgang met anderen: bijv. partner (relatie- en seksuele problemen, jaloezie, langdurige ziekte van de partner,...), communicatieproblemen met collega's en chefs, verstoorde werkrelaties,  (schoon)ouders; ...
  • het nemen van belangrijke

Voor algemene informatie over mijn praktijk en werkwijzen, kan je steeds gratis bellen of mailen. 

Om te mailen: paul.gheskiere@telenet.be

Om te bellen: 056/71 53 16.

Voor gerichte adviezen omtrent een zorg, een probleem of een levensvraag, kan ONLINE-COACHING je veel steun betekenen. Mijn doel is met jou snel en effectief te zoeken naar de juiste richting. Deze vorm van begeleiding vervangt een face to face psychotherapie niet. Deze vorm van begeleiding verloopt per email of telefonisch.

Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom mensen deze vorm van ondersteuning verkiezen: - je bent ziek of je hebt kleine kinderen waardoor je moeilijk het huis uitkan - je hebt het wat moeilijk om de eerste stap te zetten naar een praktijkbezoek - je blijft in grote mate anoniem - je maakt kennis met wat coaching, eventueel therapie, voor jou kan betekenen - je kan steeds beslissen tot een praktijkbezoek - je hoeft echt niet ziek te zijn om een advies te vragen...

Er zijn echter ook nadelen aan verbonden: - je hebt geen face to face contact - het gaat moeilijker om vertrouwen op te bouwen - het kan niet voor alle soorten problematieken, zeker niet in crisissituaties of bij gevoelens van zelfdoding.

Als erkend psycholoog ben ik gebonden door het beroepsgeheim en respecteer ik de deontologie van de psycholoog.

1. Je kiest voor EMAIL

- Je stuurt mij een email waarin je je vragen,je zorgen en je problemen voorlegt

- Van zodra je betaling in ons bezit is, ontvang je zo spoedig mogelijk een antwoord op het gestelde probleem.

- Je kan twee keer mailen voor één betaling.

Voordelen:

   - Je kan je gedachten vooraf goed ordenen

   - Je mailt wanneer je het best uitkomt

   - je kan mijn antwoord zoveel herlezen als je wil.

   - Je beschikt over twee uitwisselingen

2. Je kiest voor TELEFOON

Na je betaling, neem ik telefonisch contact met je op om een telefonische afspraak vast te leggen. Zo'n gesprek duurt ongeveer vijftig minuten. Je belt me dan ook op het gestelde tijdstip.

Voordelen:

    - Wat je wilt vertellen, kan je vooraf goed bedenken

    - Je krijgt onmiddellijk reactie van mij.

    - Je hebt geen pc nodig.

Betaling

- Email       30 € voor 2 uitwisselingen

- Telefoon    30 € voor een gesprek van 50 minuten.

Je betaalt vooraf per overschrijving op rekening 144-0575874-65 van Gheskiere Paul met vermelding ofwel 'email' ofwel 'je telefoonnummer'. Van zodra je betaling mij bereikt, neem ik zo spoedig mogelijk met je contact op. Op verzoek word je een factuur toegezonden.

Algemene voorwaarden.

Indien de therapeut meent dat deze vorm van begeleiding niet geschikt is of doorverwijzing noodzakelijk is, kan hij de sessies beëindigen. Je hebt dan recht op terugbetaling van de nog resterende sessies. Te laat op een telefonische afspraak geeft geen extra tijd op het einde. Bij annulatie 24 uur voor de afspraak, heb je recht op een vervangende afspraak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische problemen te wijten aan de internet- of telefoonverbindingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, zij het materieel of immaterieel aan de cliënt of aan derden. Wij beantwoorden elke vraag zo spoedig mogelijk, maar zijn niet verantwoordelijk voor 'laattijdige' reacties. Wij geven geen advies over medicatie of medische diagnoses.

  • beslissingen: zoals het veranderen van beroep, partner, levensinstelling e.d..
  • lichamelijke stoornissen waarvoor bij medisch onderzoek geen oorzaak werd vastgesteld (pijnen, spanningsklachten, energietekort, slaapstoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen zoals erectieproblemen, gemis aan libido, vaginisme ..)

Soms kan het nodig zijn belastende ervaringen of gebeurtenissen uit uw verleden te verwerken. Dit gebeurt alleen indien het nodig is en in overleg. In andere situaties kan het zinvol zijn om oefeningen te doen om uw zelfstandigheid, zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten. Soms kan het ook zinvol zijn om één of meerdere gesprekken samen met uw partner te komen om ook diens visie en ervaringen bij de therapie te betrekken. Bij relatieproblemen is dit laatste vanzelfsprekend. Vaak zijn klachten signalen dat uw innerlijke groei gestagneerd is. In therapie kan dan getracht worden die blokkades te verminderen door erover te praten, door therapie en door oefeningen (ook thuis).

Na verloop van enige gesprekken stel ik, zo gewenst, een korte rapportagebrief op gericht aan uw (huis)arts. Hierin staan de bevindingen uit eerste gesprekken met eventueel het opgestelde therapieplan. Aan het eind van de behandeling stel ik een korte eindrapportage op, waarin de behandeling en de resultaten aan de hand van het therapieplan centraal staan. Alleen met goedkeuring, zal ik de rapportagebrieven aan uw huisarts sturen. Wanneer u geen prijs stelt op rapportage of op toezending aan de huisarts, kunt u dit aan mij meedelen.

In therapie zijn, kan veel van u vragen. U zult merken dat niet alleen de psycholoog belangrijk is, maar vooral ook uw eigen motivatie en inzet. Het veranderingsproces zal veel van uw eigen werkzaamheid en geduld vragen om vertrouwen in uzelf te krijgen. Ik zal trachten u zoveel mogelijk te stimuleren zelf uw houding te veranderen in een richting die bij u past en waarin u zich goed voelt. Het kan enige tijd duren voor u daar profijt van ondervindt. Ook is het mogelijk dat gedurende de therapie uw klachten tijdelijk toenemen. Het beëindigen van de therapie is een belangrijke fase. Vaak duurt deze fase een aantal gesprekken, waarbij de frequentie al wordt verminderd. 

U kunt ten alle tijde aangeven te willen stoppen met de behandeling, ik zal deze keuze respecteren.